Föreningen har som ändamål att stödja, utföra och föra vidare den estetisk-pedagogiska verksamhet som startades av konstnären Birger Forsberg i Hedesunda år 1965. Det är föreningen som organiserar och genomför Skaparbyns olika evenemang och verksamheter, däribland barnlägren.

Föreningen organiserar aktiva medlemmar och är till för dem som genom delaktighet vill stödja verksamheten. Medlemmar i föreningen har tillgång till hela Hedesundavävarnas programutbud.

Styrelsen

Marlene Gröning, ordförande – marlenegroening@hotmail.com

Matilda Orrling, kassör – matilda_orrling@yahoo.com

Shannon Eidhagen, ledamot – shannon-2008@hotmail.com

Ingemar Sundström, ledamot – hedesundabladet@gmail.com

Anna Persson, ledamot – annahelenapersson@hotmail.com

Magdalena Sandberg, suppleant- magdalena.sandberg@hotmail.com