Föreningen har som ändamål att stödja, utföra och föra vidare den estetisk-pedagogiska verksamhet som startades av konstnären Birger Forsberg i Hedesunda år 1965. Det är föreningen som organiserar och genomför Skaparbyns olika evenemang och verksamheter, däribland barnlägren.

Föreningen organiserar aktiva medlemmar och är till för dem som genom delaktighet vill stödja verksamheten. Medlemmar i föreningen har tillgång till hela Hedesundavävarnas programutbud.

Styrelsen

Magdalena Sandberg, ordförande – magdalena.sandberg@hotmail.com

Matilda Orrling, kassör – matilda_orrling@yahoo.com

Åke Hillström, ledamot , ake.hillstrom@gavle.se

Bie Erenurm, ledamot –

Ulla Brink, suppleant – ullabrink48@gmail.com

Bernt Åman, suppleant – 0291.10937@telia.com

Robin Walraven, suppleant – robin.walraven@kosana.se