Föreningen Hedesundavävarna organiserar aktiva medlemmar och är till för dem som genom delaktighet vill stödja verksamheten. Genom medlemskap får du tillgång till hela Hedesundavävarnas programutbud. Föreningen har som ändamål att stödja, utföra och föra vidare den estetisk-pedagogiska verksamhet som startades av konstnären Birger Forsberg i Hedesunda år 1965.