Kallelse till fortsättningen av Föreningen Hedesunda Vävarnas årsmötet 2020
Datum: Lördag den 3 oktober 2020
Tid: Årsmötet börjar kl 14.00 och avslutas kl 18.00.
Registrering, för medlemmar på plats, och lätt förtäring kl 13.00 -14.00. Plats: Skaparbyn, Övägen 8 Hedesunda eller via Zoom enligt länken nedan.
Dagordning för årsmötet:
1) Mötets öppnande av ordförande.
2) Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet.
3) Val av protokolljusterare att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet.
4) Val av två rösträknare.
5) Fråga om årsmötets behöriga utlysande och beslutsförhet.
6) Dagordningens godkännande.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budgetförslag.
8) Kassarapport.
9) Revisionsberättelse.
10) Beslut angående ansvarsfrihet.
11) Behandling av ärenden gällande Stiftelsen Hedesundavävarna enligt stiftelsens stadgar.
12) Val av ordförande för styrelsen enligt § 5 i föreningens stadgar.
13) Val av två ledamöter och en suppleant till styrelsen enligt § 5 i föreningens stadgar.
14) Val av två revisorer och en suppleant för dessa för ett år.
15) Val av minst 2 personer som valberedning för ett år, varav en som sammankallande.
16) Fastställande av medlemsavgift.
17) Övriga ärenden, anmälda till styrelsen före årsmötet senast fredag 2 oktober. Brevledes till Matilda Orrling, Stationsvägen 42, 818 45 Hedesunda eller via e-post till matilda.orrling@yahoo.com.
18) Avslutning
Förberedelser inför årsmötet: Du har rösträtt på årsmötet om du har betalat medlemsavgift för år 2019 eller 2020. Medlemsavgiften ska finnas på föreningens konto via PG.229466-8 senast fredag den 2 oktober. Ange namn, adress, telefon och e-postadress. Röstning med fullmakt godkänns inte. Deltagande på årsmötet sker på distans via Zoom Meeting ID: 661 898 1971 Passcode: 6utRth
Årsmöteshandlingar: Årsmöteshandlingar bifogas.
Välkommen!
Föreningens styrelse

(Pga krångel med formaten visas inte nedanstående Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan som bilder, vilket kommer att ske när jag kommit överens med Acrobat Reader. Webansvarige Rås L)

Verksamhetsberättelse Hedesundavävarna 2019
Nytändning på Skaparbyn! Vi håller så sakteliga på att hämta oss efter en sommar som gav oss en hel del nya erfarenheter, tankar och uppslag till vad vi skall ta oss för i framtiden.
Lägerperioden blev i år 4 veckor lång och genomfördes med bravur av Matilda Orrling och ett antal glada medhjälpare. Det kom i det närmaste 100 barn, de flesta från Hedesundtrakten, till dessa 4 veckor och det skapades, badades och lektes med en fantastisk intensitet.
Något traditionellt ”Hedesundavävarläger” blev inte av den här sommaren men jag tror nog att de som kom till oss har en sommarvistelse på Skaparbyn att minnas länge.
Bland nyheterna skall nämnas att vi fick ut en glassbox och kunde sälja glass för första gången vilket uppskattades av kanske framför allt av de yngre och de lite äldre fick uppleva musikalisk underhållning av toppklass med fantastiska artister under våra konserter, både ute och inne.
Bland annat var Linda Gail Lewis (lillasyster till Jerry Lee Lewis) hos oss och genomförde en härligt nostalgisk utomhuskonsert.
Ett ganska stort antal andra människor kom under sommaren från när och fjärran för att titta på vad vi håller på med, våra utställningar och givetvis våra fantastiska byggnader. En arkitektfirma kom två gånger med en buss full av deras personal för att med den sakkunnige Martin Åhrén besöka oss, och givetvis andra skapelser av Ralph Erskine.
Vi har påbörjat iordningställandet av innegården och renoveringen av altanerna och vi kommer att fortsätta med många liknande arbeten. Vi har även skaffat virke som räcker för att lägga om en stor del av
takpanelerna och vi har planer på att bygga ett däck/golv över en stor del av innergården för att bättre kunna använda den. En ny jordvärmeväxlare har monterats i huvudbyggnaden vilket gör att elräkningarna kommer att bli väsentligt mycket lägre i framtiden och snart kommer luftvärmepumpar att monteras på en del av de mindre byggnaderna så att de går att använda även under den kallare delen av året.
Stefan Öhrman Föreningen Hedesundavävarnas ordförande

Lägerveckor 2019
Under veckorna 25-28 hölls läger på Skaparbyn för åldrarna 6-12 år. Den första veckan var det 22 barn på lägret och Matilda Orrling och Katrin Forsberg var ledare under hela veckan med bl.a. vävning, keramik och målning.
På torsdagen och fredagen var även Annie Forsberg med och visade barnen hur man gör eget papper och hur man gör mosaikkonstverk.
Andra veckan var det 26 barn, Matilda Orrling och Katrin Forsberg var ledare och barnen fick väva, skapa i keramik, göra mosaikplattor, måla mm.
Den tredje veckan med 21 barn leddes av Matilda Orrling och Linnéa Lund och då fick barnen sjunga, spela gitarr, ukulele, fiol, keyboard och trummor. Denna vecka avslutades med att föräldrar och anhöriga bjöds in till en konsert med efterföljande fika.
Sista veckan var Matilda Orrling ensam ledare men under hela
lägerperioden har volontärer ställt upp och stöttat och det har varit till stor hjälp. Speciellt under baden i Dalälven då det varit stort behov av många vuxna som haft tillsyn.
Barnen badade varje dag under de fyra veckorna oavsett väderlek och det var bara ledarna på stranden som frös.
Aktiviteterna sista veckan var samma som de två första och barnen har uppskattat de kreativa uppgifterna men även njutit av den unika miljön på Skaparbyn och av att umgås med varandra. Vi har sett att barn i olika åldrar har funnit varandra och att nya bekantskaper har odlats.
Fredag sista veckan kom ett teatersällskap från Gävle och spelade ”I väntan på Alice” vilket var en fin avslutning på lägerperioden. Maten var även den ett viktigt inslag under veckorna och Stefan Öhrman, Helena Elliott och Karin Lundin såg till att det var hemlagad mat varje dag. Enligt barn och föräldrar har lägerveckorna varit uppskattade och även undertecknad ser det som en lyckad satsning.
Matilda Orrling kassör Föreningen Hedesundavävarna

Verksamhetsplan 2020
När detta kommer i tryck har större delen av 2020 redan gått och mycket av årets verksamhet har redan genomförts.
Valborgsmässofirandet som blev uppskattat 2019 ställdes in, så även en konstutställning med en lokal konstnär som skulle ägt rum i påskveckan.
Även detta år har fyra veckor läger för närmare 100 barn genomförts med lyckat resultat.
Under sommaren arrangerades drive in Rock ´n roll med Covid-19-restriktioner. Dessa fortsätter under hösten. Föreningen har stått för servering av grillat och dricka.
Många ur Hedesundavävarnas styrelse har valt att hoppa av och därför kommer det att bli många styrelsemedlemmar som tillsammans skall fortsätta verksamheten med fräscha idéer och ny kraft.
Styrelsen Föreningen Hedesundavävarna