Stiftelsen Hedesundavävarna äger och driver kurs- och lägergården Skaparbyn, som ligger på ön Ön i Dalälven utanför Hedesunda i södra Gästrikland. Där vi bedriver kurs- och lägerverksamhet med konstnärlig inriktning enligt vår speciella pedagogik för i första hand barn och ungdomar under de längre skolloven. Under de perioder vi inte har egen verksamhet hyr vi ut anläggningen till företag, myndigheter, institutioner, föreningar och privatpersoner för alla tänkbara evenemang.

Utdrag ur Stiftelsen Hedesundavävarnas stadgar

”Stiftelsens ändamål, som är ideellt och icke avser att gynna eller stödja enskild person, är att:

  • främja särskilt barns och ungdomars förmåga att väva och växtfärga eller skapa i andra former – det må gälla bildkonst över huvud taget, teater, musik eller litteratur – i syfte att stimulera och utveckla den skaparförmåga som barn och ungdomar besitter.”

STYRELSEN

Ordförande

Kenneth Arvidsson

076 848 37 25

kenneth.arvidsson2@vattenfall.com

Kassör

Jeff Elliott

070 318 70 58

drjeff.elliott11@gmail.com

Ledamöter

Peter Eller

08-99 23 70

peter.eller@miljomagasinet.se

Jan Elshult

070 693 16 04

jelt@telia.com

Matilda Orrling

073 988 12 12

matilda_orrling@yahoo.com