Sommarläger 2021

Vecka 24: Skapandeläger

Vecka 27: Sång, gitarr och skriva musik

Vecka 29: Kulturakademien, kulturläger med dans, musik och skapande

Vecka 30: Djurläger

                  Fotoläger

Vecka 31: Cirkus

För bokning och mer information

Välkommen på sommaräventyr till vår fantastiska lägerplats Skaparbyn, som ligger precis där Dalälven är som vackrast. Under 5 veckor har vi läger med olika tema. Det är övernattning med helpension och vi sover i våra stugor. Våra läger vänder sig till barn från 7 år och uppåt. Läger v29 vänder sig bara till barn mellan 13-15 år. Det finns 25 platser på varje läger förutom på fotolägret och djurlägret som hålls samma vecka där vi har 12 resp 13 platser. Lägren är bemannade dygnet runt.

Anmälningsavgift

3000 kr (5 dagar) syskonrabatt -500 kr. Anmälningsavgiften inbetalas via swish till Föreningen Hedesundavävarna Swish: 123 158 1685. Medlemsavgiften (50 kr) ingår i lägeravgiften.

Covid-19

Vår verksamhet kommer att planeras och genomföras så länge det är i linje med rekommendationerna vi får från Folkhälsomyndigheten. Alla läger är planerade att hållas som vanligt men kommer att anpassas för att minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppmuntrar fortfarande till anpassade fysiska utomhusaktiviteter och vi tror att våra läger är ett bra sätt att hålla sig aktiv i rådande läge. Avbokningsregler Vi återbetalar lägeravgiften minus en administrativ avgift på 1 000 kr fram till 30 april 2021, efter det återbetalas inget vid avbokning. Anmälan är personlig. Vid eventuell avbokning kontakta Matilda Orrling på matilda_orrling@yahoo.com

Avbeställning på grund av sjukdom Avbeställningsskydd ingår i lägeravgiften, vilket innebär att om du tvingas avbeställa lägret på grund av sjukdom återbetalas hela lägeravgiften exklusive administrativ avgift på 500 kr mot uppvisande av läkarintyg. Vi förbehåller oss rätten att ändra i avbeställningsregler till följd av hinder som ligger utanför vår kontroll och som vi rimligtvis inte kan förväntas ha tagit i beaktande då avtalet ingicks. Om lägret med kort varsel ställs in pga orsaker vi inte kan påverka (ex Covid 19), återbetalas allt utom 500 kronor.

GDPR

Vi hanterar era personuppgifter enligt GDPR.

Hedesundavävarnas verksamhet utgår från konstnären Birger Forsbergs bildvävning med barn som han startade 1965 i Hedesunda efter ett koncept från Ramses Wissa Wassef Art Centre i Harrania, Egypten. Detta center startades i början av 1950-talet av arkitekturprofessorn Ramses Wissa Wassef för att ge barn och ungdomar en möjlighet att utveckla sin egen inneboende skaparkraft och konstnärlighet. Den pedagogiska tanken går ut på att lära barnen tekniken endast nödtorftigt, så att de kommer igång. Inga förlagor eller mönster används och inte heller utdelas kritik av något slag, varken negativ eller positiv. ”Det finns inget rätt eller fel i skapande utan endast olika trösklar att ta sig över för att nå de mål man själv sätter upp och strävar mot.” Med denna pedagogik och metodik får barnens egen skaparkraft, den inneboende konstnären, en möjlighet att utvecklas utan påverkan utifrån och de tränar sig i att arbeta självständigt och utvecklar på så sätt sin egen stil, sin egen konstnärlighet. Detta arbetssätt ger, även enligt hjärnforskare, de två hjärnhalvorna en möjlighet att lära sig samarbeta bättre, synkroniseras, vilket ger stora fördelar senare i livet. Exempel på sådana fördelar är bättre analytisk förmåga och större inlärningsförmåga.

Citat av Birger Forsberg, Hedesundavävarnas grundare:

Arbete och vistelse i Skaparbyn skall ge vidare verkningar ut i barns, ungdomars och vuxnas liv. Deltagare är inte passiva konsumenter av det förutbestämda, här företas en resa i det okända. I Skaparbyn upptäcker och utvecklar både barn och vuxna sin inneboende fantasi och skaparkraft.” 

Här finns ett par utdrag ur boken ”En liten bok om Hedesundavävarna” som ger en djupare inblick i vilka vi är, vad vi sysslar med och det kulturarv vi som är engagerade gemensamt har att förvalta.