Citat av Birger Forsberg, Hedesundavävarnas grundare:

Arbete och vistelse i Skaparbyn skall ge vidare verkningar ut i barns, ungdomars och vuxnas liv. Deltagare är inte passiva konsumenter av det förutbestämda, här företas en resa i det okända. I Skaparbyn upptäcker och utvecklar både barn och vuxna sin inneboende fantasi och skaparkraft.” 

Skaparbyn är hem för Hedesundavävarna. Dess verksamhet utgår från konstnären och konstprofessorn (konstfack) Birger Forsbergs bildvävning med barn som han startade 1965 efter förlaga från Ramses Wissa Wassef Art Centre i Harrania, Egypten. Detta center startades i början av 1950-talet av arkitekturprofessorn Ramses Wissa Wassef för att ge barn och ungdomar en möjlighet att utveckla sin egen inneboende skaparkraft och konstnärlighet.

Den pedagogiska tanken går ut på att lära barnen tekniken endast nödtorftigt, så att de kommer igång. Inga förlagor eller mönster används och inte heller utdelas kritik av något slag, varken negativ eller positiv. ”Det finns inget rätt eller fel i skapande utan endast olika trösklar att ta sig över för att nå de mål man själv sätter upp och strävar mot.” Med denna pedagogik och metodik får barnens egen skaparkraft, den inneboende konstnären, en möjlighet att utvecklas utan påverkan utifrån och de tränar sig i att arbeta självständigt och utvecklar på så sätt sin egen stil, sin egen konstnärlighet. Detta arbetssätt ger, även enligt hjärnforskare, de två hjärnhalvorna en möjlighet att lära sig samarbeta bättre, synkroniseras, vilket ger stora fördelar senare i livet. Exempel på sådana fördelar är bättre analytisk förmåga och större inlärningsförmåga.

Skaparbyn är en arkitektonisk pärla ritad av Ralph Erskine – en nära vän till Skaparbyns grundare Birger Forsberg. Anläggningen är byggd i en halvcirkel kring en mysig gårdsplan. Halvcirkelns öppning vetter mot älven.   

Anläggningen består av en huvudbyggnad som innehåller en storstuga som med sina många spännande ytor på olika nivåer skapar en yta där många aktiviteter kan bedrivas, men så planerad att alla ytor är i kontakt med varandra.  Självfallet utnyttjar vi också gårdsplanen och grönytorna för aktiviteter. Storstugan har kök och är också matsal med öppen spis

Tre stugor utgör boenden. Stugorna är fristående, men binds ihop av ett stort trädäck med uteplats utanför varje stuga. Stugorna är rymliga och har väldigt högt i tak. Varje stuga har plats för 6 barn.

Utanför gårdsplanens halvcirkel finns en mycket stor gräsyta som gränser mot stranden. Här finns både en brygga och båtramp, tillgängligt endast för Skaparbyns boende. Här kan barnen leka, bada, fiska, segla, ro eller åka kanot under ledning av ledare/instruktörer.