Föreningen har som ändamål att stödja, utföra och föra vidare den estetisk-pedagogiska verksamhet som startades av konstnären Birger Forsberg i Hedesunda år 1965. Det är föreningen som organiserar och genomför Skaparbyns olika evenemang och verksamheter, däribland barnlägren.

Föreningen organiserar aktiva medlemmar och är till för dem som genom delaktighet vill stödja verksamheten. Medlemmar i föreningen har tillgång till hela Hedesundavävarnas programutbud.

Vill du bli medlem i föreningen eller har något annat du funderar på maila styrelsen eller kansliet på ase.skaparbyn@gmail.com

Styrelsen

Ordförande

Marlene Gröning

marlenegroening@hotmail.com

Kassör

Matilda Orrling

matilda_orrling@yahoo.com

Ledamöter

Shannon Eidhagen

shannon-2008@hotmail.com

Anna Persson

annahelenapersson@hotmail.com

Suppleant

Magdalena Sandberg

magdalena.sandberg@hotmail.com