Stiftelsen Hedesundavävarna äger och driver kurs- och lägergården Skaparbyn, som ligger på ön Ön i Dalälven utanför Hedesunda i södra Gästrikland. Där vi bedriver kurs- och lägerverksamhet med konstnärlig inriktning enligt vår speciella pedagogik för i första hand barn och ungdomar under de längre skolloven. Under de perioder vi inte har egen verksamhet hyr vi ut anläggningen till företag, myndigheter, institutioner, föreningar och privatpersoner för alla tänkbara evenemang.

Utdrag ur Stiftelsen Hedesundavävarnas stadgar

”Stiftelsens ändamål, som är ideellt och icke avser att gynna eller stödja enskild person, är att:

  • främja särskilt barns och ungdomars förmåga att väva och växtfärga eller skapa i andra former – det må gälla bildkonst över huvud taget, teater, musik eller litteratur – i syfte att stimulera och utveckla den skaparförmåga som barn och ungdomar besitter.”

STYRELSEN

Ordförande

Kenneth Arvidsson

076 848 37 25

k.arvidssonkoncultab@outlook.com

Kassör

Jeff Elliott

070-318 70 58

drjeff.elliott11@gmail.com

Ledamöter

Viktoria Lennerström

070-461 63 50

viktoriasolem@hotmail.com

Jimmy Walldén

jimmy_wallden@hotmail.com

Filip Martinelle Sandberg

070-650 16 20

filip_ms@hotmail.com

Matilda Orrling

073-988 12 12

matilda_orrling@yahoo.com

Kristin Eidhagen

073-987 66 46

eidhagen77@gmail.com